Centrul de Informare Tehnologică al INCDTIM | Expertiza Analiză şi caracterizare
281
archive,tax-oferta-expertiza,term-analiza-si-caracterizare-analiza-si-caracterizare,term-281,translatepress-en_US,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Analiză şi caracterizare

Microscopia de scanare, de tip AFM și STM, este o tehnică de cartografiere la scară nanometrică a proprietăților fizico-chimice ale suprafeței unui material, cum ar fi relieful, conductivitatea electrică, modulul de elasticitate, magnetizarea, compoziția chimică, obținându-se astfel o imagine a modului în care sunt distribuite…

“Reziduul este o cantitate infimă de substanță activă dintr-un pesticid, care poate rămâne într-o cultură tratată”, conform definiției date de Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (EFSA). În consecință, Comisia Europeană a stabilit limitele maxime de reziduuri (Maximum Residue Levels, MRLs) care să asigure protecția consumatorului…

Microscopia electronică este o tehnică de caracterizare de sine stătătoare sau complementară, nedistructivă, cu ajutorul căreia pot fi analizate structurile de suprafață (SEM) sau structurile interne (TEM) ale unor probe solide (organice, anorganice, metalice, ne-metalice, biologice etc.) Microscopia electronică este o tehnică prin care se...

Calorimetria fotopiroelectrică este o tehnică de înaltă acuratețe prin intermediul căreia se poate obține o caracterizare termică completă (determinarea tuturor parametrilor termici) a oricărui material neagresiv chimic, în fază condensată (solid sau lichid). Tehnica poate fi, de asemenea, utilizată în studiul unor procese fizice și…

Preocupările INCDTIM pentru extracția compușilor organici din diferite matrici au determinat selectarea și adaptarea în laboratorul nostru a unui număr mare de tehnici. Rezultatele experimentale obținute, de-a lungul anilor, de către echipa de cercetare Materiale Multifuncţionale şi Compuşi Biologic Activi au condus la concluzia că…

Investigarea interacţiunii moleculelor de reactanţi cu suprafaţa catalizatorilor este de importanţă vitală în designul şi eficientizarea oricărui catalizator sau proces catalitic. Una dintre cele mai folosite tehnici în acest sens este studiul interacţiunilor cu suprafaţa în condiţii de temperatură programată. Avantajele acestei metode constau în:...

Microscopia de forță atomică (AFM) face parte din familia de tehnici de investigație a suprafețelor prin scanare cu un vârf foarte ascuțit (Scanning Probe Microscopy). Imaginea AFM se obține monitorizând poziția unui ac (sonda de scanare) atașat unui microcantilever pe măsură ce acesta scanează suprafața…

Difracția de raze X este o tehnică analitică de caracterizare a materialelor solide, organice sau anorganice, intensitățile de difracție fiind generate în urma interacțiunilor radiațiilor X cu electronii atomilor din rețea. Ȋn funcţie de modul în care se prezintǎ compuşii pe care dorim să-i investigăm,…

Determinarea parametrilor de porozitate ale materialelor solide – aria suprafeţei, volumul şi dimensiunea porilor – se face cu ajutorul unei tehnici de adsorbţie/desorbţie, la temperatură constantă, a moleculelor de azot pe suprafaţa solidului . Avantajele acestei metode constau în: I. versatilitatea ridicată – se poate…

Spectroscopia de Rezonanță Magnetică Nucleară pe solide (RMN-s) este o tehnică analitică de caracterizare a materialelor organice sau anorganice, semnalul fiind generat de specii atomice cu moment magnetic nuclear diferit de zero. Nucleele cel mai des studiate în cazul compușilor organici sunt 13C, 15N, 1H,…

Spectroscopia de Rezonanță Magnetică Nucleară pe probe lichide  este o tehnică analitică de caracterizare a sistemelor moleculare și biomoleculare cu ajutorul căreia se obțin informații despre structură, dinamică și interacțiuni intermoleculare. Spectroscopia RMN implică proprietățile magnetice cuantice ale nucleelor atomice. Aceste proprietăți sunt influențate de…

Spectroscopia de Rezonanță Electronică de Spin (RES) este o tehnică analitică de caracterizare a materialelor organice sau anorganice, semnalul fiind generat de specii electronice neîmperecheate. Spectrul RES este obținut prin baleierea unui câmp magnetic în timp ce proba este supusă acțiunii unui câmp de microunde…

Cromatografia de lichide este o tehnică de laborator prin care se separă substanțele chimice aflate în amestec, permițând determinarea calitativă și cantitativă a acestora. Ea se bazează pe distribuția diferită a componentelor unui amestec între două faze: faza staționară și faza mobilă. Cromatografia de lichide…

Spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv, ICP-MS, este o tehnică analitică de mare sensibilitate și selectivitate utilizată pentru determinări elementale, bazată pe separarea, identificarea şi cuantificarea componenţilor unei probe în raport cu masa lor.   ICP-MS prezintă avantaje superioare faţă de alte tehnici de…

en_USEnglish