Centrul de Informare Tehnologică al INCDTIM | Spectroscopie RES
17008
expertiza-template-default,single,single-expertiza,postid-17008,translatepress-ro_RO,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Spectroscopie RES

Spectroscopie RES

Cuvinte cheie

Rezonanță Electronică de Spin, RES, specii paramagnetice, metale tranziționale, radicali liberi

Aplicații
Domenii de aplicabilitate: cercetare-dezvoltare, optimizare de procese/produse industriale, biomedical și mediu. Sisteme:
   1. nanomateriale, nanocompozite, sticle și ceramici, materiale conductoare și semiconductore, supraconductori
   2. radicali liberi, compuși organo-metalici și zeoliți, polimeri
   3. markeri de spin, antioxidanți și agenți de contrast, radicali liberi în țesuturi, radicali ai oxigenului și azotului în sisteme biologice; radicali generați în reacții fotochimice
Industrii: industria alimentară, industria chimică, mediu/depoluare, industria farmaceutică, sănătate-nanomedicină.
Infrastructura
Laboratorul de spectroscopie RES este dotat cu un spectrometru Bruker ELEXSYS E 500 dedicat atât probelor solide, cât și lichide. Spectrometrul este echipat cu două punți de microunde: în bandă X (9 GHz) și în banda Q (35 GHz); electromagnet care generează un câmp maxim de 1 T (banda X), respectiv 1.5 T (banda Q); goniometru care permite rotirea probei în câmp magnetic; două unități de temperatură variabilă care permit masurători în domeniul 4K-300K, respectiv 77K-500K. Sunt disponibile următoarele cavități necesare pentru diferite aplicații: (i) cavitate standard care funcționează în domeniul de temperatură 4-500K; (ii) cavitate de sensibilitate ridicată, atât pentru probe solide, cât și lichide; (iii) cavitate dual-mod, dedicată investigării tranzițiilor interzise în ioni ai metalelor tranziționale și ai pământurilor rare; biradicali și tripleți.
Aplicații uzuale - exemple
Caracterizarea structurală a materialelor solide care conțin specii paramagnetice. Pot fi analizate diferite tipuri de materiale având structură amorfă sau cristalină. Se pot determina, atât calitativ, cât și cantitativ, speciile paramagnetice, starea lor de oxidare, structura locală, interacțiile existente în sistemul analizat, susceptibilitatea magnetică. Identificarea radicalilor liberi prin metoda capcanelor de spin. Tehnica EPR cuplată cu capcane de spin permite identificarea unor specii reactive de oxigen și azot cu timpi de viață foarte scurți. Punerea în evidență a acestor specii este vitală în domeniul biomedical (leziuni celulare) și protecția mediului (depoluare de ape prin procese de fotocataliză). Evaluare activitate antioxidantă. Antioxidanții jocă un rol important în neutralizarea radicalilor liberi periculoși generați în timpul proceselor biologice. Prin RES se poate poate urmări cinetica acestor reacții și evalua capacitatea antioxidantă. Determinare constantă de anizotropie magnetocristalină în filme subțiri. În cazul filmelor subțiri, prin aplicarea câmpului magnetic sub diverse unghiuri față de probă se poate obține anizotropia magnetocristalină. Aceasta oferă informații legate de tipul materialului magnetic (moale/dur).
Avantaje
 • INCDTIM oferă servicii CDI bazate pe spectroscopia RES, utilizată de sine stătător sau în combinație cu alte tehnici analitice complementare, care acoperă aproape toată gama de aplicații practice
 • Înainte de încheierea unei relații contractuale oferim consultanță pentru a defini cât mai exact nevoile clientului / partenerului și, în caz că sunt necesare, efectuăm teste preliminare gratuite
 • Dotările existente ne permit să abordăm cea mai mare parte dintre metodele RES utilizate în practica curentă, multe dintre ele fiind deja implementate în cadrul laboratorului nostru
 • Dispunem de personal specializat, capabil să acopere cu cel mai înalt profesionalism toate etapele unei colaborări contractuale: definirea problemei care va trebui soluționată, designul experimental, colectarea datelor, interpretarea rezultatelor și corelarea lor cu alte informații complementare, dacă este necesară
Costuri estimative
Costul total al serviciilor CDI bazate pe spectroscopia RES este format din două componente:
 • timpul de utilizare a spectrometrului, care include consumabilele și uzura pentru o măsurătoare la temperatura camerei: 145 lei
 • manopera, care include cheltuielile de personal și pe cele indirecte asociate cu operațiunile de preparare a probelor, analiza și interpretarea rezultatelor, elaborarea raportului de analiză / cercetare: negociabil, în funcție de gradul de complexitate a studiului
Contact

(+4)0264-584037, INT 210

(+4)0264-420042

(+4)0264-584037, INT 210

(+4)0264-420042

(+4) 0264 58 40 37, int. 156

(+4)0264-420042

ro_RORomână