Centrul de Informare Tehnologică al INCDTIM | Caracterizarea porozității materialelor solide
17053
expertiza-template-default,single,single-expertiza,postid-17053,translatepress-ro_RO,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Caracterizarea porozității materialelor solide

Caracterizarea porozității materialelor solide

Cuvinte cheie

aria suprafeţei, dimensiunea porilor, structură poroasă

Aplicații
Domenii de aplicabilitate:
 • caracterizarea structurală a oricărui material solid produs
 • producţie – atât în etapa de optimizare a procesului de producţie, cât şi pentru controlul calităţii produsului obţinut
Sisteme:
 • materiale oxidice cu diverse aplicaţii: pigmenţi (ex. ZnO), catalizatori (ex. Al2¬O3)
 • materiale cu aplicaţii în procese de adsorbţie: cărbune activ, zeoliţi naturali, dolomită
 • materiale cu proprietăţi termoizolatoare
Industrii: Mediu-depoluare, industria chimică
Infrastructura
Laboratorul de cataliză heterogenă este dotat cu un aparat Sorptomatic 1990 (Thermo Electron Corporation, USA) capabil să înregistreze izotermele de adsorbţie/desorbţie ale azotului la temperatura constantă de –196°C. Aparatul are în componenţă şi un modul de degazare în vid la temperatură controlabilă.
Aplicații uzuale - exemple
(i) Determinarea ariei suprafeţei şi porozităţii zeoliţilor naturali. Fiind materiale cu potenţial de utilizare în procesele de adsorbţie pe suprafaţă, cunoaşterea mărimii suprafeţei adsorbante este foarte importantă. Mărimea şi forma porilor pot interfera în procesul de adsorbţie, în special în cazul adsorbţiei unor substanţe cu moleculă mare cum ar fi poluanţii organici sau coloranţii, de aceea determinarea parametrilor de porozitate este la fel de importantă ca şi aria suprafeţei. (ii) Determinarea ariei suprafeţei compuşilor de tip MOF. Caracteristic acestor compuşi este aria suprafeţei foarte mare, de ordinul miilor de metrii pătraţi pe gram, generată de existenţa unei structuri microporoase foarte extinsă. De aceea condiţiile de înregistrare şi interpretarea izotermelor de adsorbţie/desorbţie necesită expertiză suplimentară faţă de măsurătorile uzuale, expertiză deţinută de grupul de la INCDTIM. (iii) Determinarea ariei suprafeţei şi porozităţii catalizatorilor. Cataliza este un proces de suprafaţă, serios influenţat de mărimea acesteia, de aceea determinarea ariei suprafeţei este foarte importantă pentru caracterizarea unui catalizator. Accesul reactanţilor la centrii catalitici activi de pe suprafaţa catalizatorului poate fi îngreunată, sau dimpotrivă facilitată de forma şi dimensiunea porilor, de aceea parametrii de porozitate sunt la fel de importanţi.
Avantaje
 • INCDTIM oferă servicii CDI de determinare a ariei suprafeţei şi porozităţii, utilizată de sine stătător sau în combinație cu alte tehnici de caracterizare a solidelor (difracţie de raze X, microscopie optică şi electronică), care acoperă aproape toată gama de caracterizări structurale
 • Înainte de încheierea unei relații contractuale oferim consultanță pentru a defini cât mai exact nevoile clientului / partenerului și, în caz că sunt necesare, efectuăm teste preliminare gratuite
 • Dotarea şi experienţa existentă ne permit să măsurăm cea mai mare parte dintre materialele solide poroase
 • Dispunem de personal specializat în centre de cercetare de mare prestigiu din străinătate, capabil să acopere cu cel mai înalt profesionalism toate etapele unei colaborări contractuale: definirea problemei care va trebui soluționată, designul experimental, colectarea datelor, interpretarea rezultatelor și corelarea lor cu alte informații complementare, dacă este necesară.
Costuri estimative
Costul unei determinări este de 300 lei/probă şi este format din:
 • timpul de utilizare al aparatului
 • manopera, care include cheltuielile de personal și pe cele indirecte asociate cu operațiunile de preparare a probelor, analiza și interpretarea rezultatelor, elaborarea raportului de analiză / cercetare
Contact

(+4)0264-584037, INT 129

(+4)0264-420042

(+4) 0264 58 40 37, int. 156

(+4)0264-420042

ro_RORomână