Centrul de Informare Tehnologică al INCDTIM | Spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv
17005
expertiza-template-default,single,single-expertiza,postid-17005,translatepress-ro_RO,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv

Spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv

Cuvinte cheie

Spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv, ICP-MS, determinări elementale, toxicitate

Aplicații
Domenii de aplicabilitate: cercetare-dezvoltare; mediu – impactul poluării mediului asupra organismului uman, poluare/depoluare; siguranţă alimentară; biomedical – identificare oligoelemente, circulaţia și metabolismul compuşilor farmaceutici, a hranei și a suplimentelor alimentare; nutriție-farmacologie; toxicologie; geochimie; arheometrie – caracterizare artefacte ceramice, materii prime, studii rapoarte izotopice 206Pb/207Pb şi 87Sr/86Sr în vederea stabilirea originii artefactelor; industrie. Matrici:
   1. apă potabilă, băuturi alcoolice/nealcoolice, produse alimentare de origine vegetală/animală, ambalaje alimentare, ţigări, fertilizatori în agricultură
   2. medicamente şi suplimente alimentare
   3. materii prime și produse cosmetice
   4. apă, sol, sedimente, vegetaţie
   5. aliaje, ceramică, vopsele, pigmenţi, hârtie, produse plastice, sticlă
Industrii: industria chimică, industria agroalimentară, industria farmaceutică, sănătate, industria cosmetică, mediu.
Infrastructura
Laboratorul de spectrometrie ICP-MS este dotat cu un spectrometru de masă cu plasmă cuplată inductiv ELAN DRC(e) (PerkinElmer) - analiză rapidă multielement, cu următoarele caracteristici: limită de detecție 0.001- 0.01µg/L, precizie: <2% pe timp de 20 min. Spectrometrul ICP-MS este dotat cu un analizor de mase quadrupolar, utilizând ca sursă de ioni plasmă generată la presiune atmosferică cu ajutorul unui câmp de radiofrecvenţă într-un flux de argon.
Aplicații uzuale - exemple
Determinări de elemente toxice în matrici de mediu. Sensibilitatea, acuratețea și repetabilitatea metodei ICP-MS sunt caracteristici importante și utile în determinarea concentrațiilor de elemente la nivel de urme și ultraurme în probe de mediu (apă, sol, sedimente) care se pretează la monitorizarea gradului de poluare. Determinările sunt de real folos pentru întocmirea de studii de bilanţ în zonele suspectate de poluare cu metale toxice. Pământurile rare şi rapoartele izotopice (în cazul stronțiului și plumbului) măsurate prin această metodă oferă informații privind sursele de proveniență a poluanților, rezultatele obținute putându-se folosi pentru crearea unei amprente a probelor de mediu. Determinări de macroelemente şi metale toxice în matrici alimentare. Evaluarea impactului asupra populației. În condiţiile impactului antropogen intens asupra naturii, este foarte important controlul conţinutului de elemente în produsele alimentare. Prin procesarea acestora, metalele grele nu se descompun, concentraţia lor pe unitatea de masă creşte și astfel ele pot să se acumuleze în organismul uman, iar procesele biochimice intracelulare sunt frânate sau chiar blocate. Determinarea concentraţiilor de elemente în produse alimentare de origine animală/vegetală este foarte importantă datorită relevanţei lor nutriţionale şi toxicicologice în sănătatea umană. Pot fi determinate concentraţii de urme de elemente toxice pentru a investiga efectele contaminării industriale sau pentru a diferenţia produsele de la diferite animale/culturi sau sisteme de producţie. Deasemenea, se pot determina elemente minerale esenţiale și decisive pentru menţinerea sănătăţii umane. Studii privind autenticitatea băuturilor şi securitatea chimică. Spectrometria ICP-MS este un instrument util pentru caracterizarea băuturilor alcoolice din punct de vedere elemental, metoda fiind validată și implementată în laborator. Limitele de detecţie scăzute (<0.3 µg/L) și liniaritatea bună asigură limita minimă de cuantificare necesară pentru determinările cantitative ale concentraţiilor de elemente la nivel de urme şi ultraurme în probe alcoolizate. Cunoașterea compoziţiei minerale a vinurilor prezintă o deosebită importanţă:
   1. în vinificaţie, pentru controlul asupra stabilității fizico-chimice şi a proprietăţilor organoleptice
   2. în depistarea prezenţei unor contaminanţi din vin
   3. în evaluarea aportului nutritiv în dieta zilnică prin consumul raţional de vin
   4. în depistarea vinurilor falsificate
   5. în posibilitatea de recunoaştere a zonei de provenienţă a unui vin pe baza compoziţiei minerale şi a elementelor în urme, aceasta fiind corelată cu compoziţia elementală a solului din arealul viticol.
Evaluarea compoziției totale a berilor, inclusiv determinarea elementelor majoritare și minoritare, este de un real interes pentru producători şi consumatori întrucât, depinzând de concentraţia şi de tipul de metal, ele pot fi nutritive sau toxice pentru organismul uman. Datele privind conţinutul total al berii sunt recunoscute a fi valoroase pentru diferenţierea şi clasificarea berilor, deoarece metalele sunt descriptori buni care reflectă compoziţia materiilor prime naturale (apă, cereale, drojdie, malţ) utilizate în procesul de producţie, fiind și indicatori ai altor procese implicate în fabricarea berii, cum sunt depozitarea şi păstrarea.
Avantaje
 • INCDTIM oferă servicii CDI bazate pe spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS), utilizată de sine stătător sau în combinaţie cu alte tehnici analitice complementare care acoperă aproape toată gama de aplicaţii practice
 • Înaintea încheierii unei relaţii contractuale, oferim consultanţă pentru a deţine cât mai exact cerinţele clientului/partenerului
 • Dotările existente ne permit să abordăm cea mai mare parte dintre metodele ICP-MS utilizate în practica curentă, multe dintre ele fiind deja validate şi implementate în cadrul laboratorului nostru
 • Dispunem de personal specializat capabil să acopere cu cel mai înalt profesionalism toate etapele unei colaborări contractuale; definirea problemei care va trebui soluționată, designul experimental, interpretarea rezultatelor.
Costuri estimative
Costul total al serviciilor CDI bazate pe spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv este format din două componente:
 • timpul de utilizare al spectrometrului, care include consumabilele şi uzura: 150 lei
 • manopera, care include cheltuielile de personal şi pe cele indirecte asociate cu operaţiunile de preparare a probelor, analiza şi interpretarea rezultatelor, elaborarea raportului de analiză/cercetare.
Contact

(+4)0264-584037, int 134

(+4)0264-420042

(+4) 0264 58 40 37, int. 156

(+4)0264-420042

ro_RORomână