Centrul de Informare Tehnologică al INCDTIM | Detecția și monitorizarea reziduurilor de pesticide
17785
expertiza-template-default,single,single-expertiza,postid-17785,translatepress-en_US,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Detecția și monitorizarea reziduurilor de pesticide

Detecția și monitorizarea reziduurilor de pesticide

Keywords

pesticide organoclorurate, QuEChERS, GC-ECD

Applications

Domenii de aplicabilitate: cercetare-dezvoltare, domeniile de specializare inteligentă Bioeconomie

Sisteme:

i. Identificarea şi cuantificarea reziduurilor de pesticide din matrici alimentare, vegetale şi de mediu

ii. Efectuarea de teste pentru o gamă largă de reziduuri de pesticide pentru asigurarea respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide admise de Uniunea Europeană pentru diverse matrici

Industrii:

√ Producătorii de legume și fructe prin agricultura convențională

√ Producătorii de legume și fructe, interesați de conversia la agricultura ecologică

√ Activități de investigare și remediere a solului și de reconversie a terenurilor

√ Sectorul de fabricare a produselor lactate şi a brânzeturilor, vizând contaminarea cu pesticide pe lanțul apă − sol − furaje − produse derivate din lapte

Infrastructura

În cadrul Departamentului de Spectrometrie de Masă, Cromatografie şi Fizică Aplicată, Laboratorul de Cromatografie de Gaze are în dotare un cromatograf de gaze cu detector cu captură de electroni (GC-ECD) Trace GC Ultra, Thermo Fisher Scientific.

√ Echipamentul corespunde cerințelor din laboratoarele moderne, asigură o productivitate înaltă și o sensibilitate crescută

√ Platforma Trace GC Ultra combină fiabilitatea TRACE GC cu o utilizare generală extinsă a sistemului, performanță și automatizare

√ Beneficiul utilizării detectorului cu captură de electroni ECD este sensibilitatea la compușii halogenați, care permite limite de detecție extrem de scăzute pentru mulți dintre acești compuși

√ Un alt avantaj al utilizării detectorului ECD este selectivitatea pentru compușii electronegativi. Factorul de răspuns și, prin urmare, selectivitatea, pot varia între 1 și 106, în funcție de gradul de afinitate electronică a moleculelor

Aplicații uzuale - exemple

Analiza reziduurilor de pesticide reprezintă un parametru important în studiile de control și de asigurare a calității produselor alimentare

Metoda optimizată propusă de noi este compusă din extracție QuEChERS, separare, detecție și cuantificare. Conceptul QuEChERS este acela de a elimina compuşii nedoriţi din matricile alimentare. Principalul avantaj al acestei metode este faptul că este cuprinzătoare, oferind factori de recuperare mari pentru cele mai multe tipuri de pesticide.

Detecția și cuantificarea reziduurilor de pesticide din legume

Legumele sunt matrice complexe care conțin, alături de analiții vizați, și alți compuși interferenţi (zaharuri, grăsimi, pigmenți, clorofilă etc.), care pot denatura rezultatul analizei.

Matricile vegetale cu conținut ridicat de lipide sunt problematice, deoarece ele conţin grăsimi și ceruri care pot interfera cu analiza și detectarea pesticidelor.

Metoda optimizată propusă de institutul nostru poate fi utilizată pentru monitorizarea celor 30 de pesticide, în diferite categorii de legume − organic/convențional și seră/aer liber − comercializate în supermarketuri și piețe agroalimentare, în vederea controlului calității din punct de vedere al conținutului de reziduuri de pesticide.

Detecția și cuantificarea reziduurilor de pesticide din fructe de pădure

În cazul fructelor de pădure problema analitică majoră apare datorită complexității matricilor și a prezenței interferenților, cum sunt pigmenții. Cromatografia de gaze cu detector cu captură de electroni a demonstrat sensibilități ridicate pentru compușii organoclorurați.

Pentru diferențierea tipului de creștere al fructelor de pădure (sălbatic vs de cultură), metoda optimizată propusă de noi se poate utiliza pentru monitorizarea prezenței celor 30 de pesticide din fructele de pădure comercializate în supermarketurile și piețele agroalimentare, în vederea controlului calității din punct de vedere al conținutului de reziduuri de pesticide.

Detecția și cuantificarea reziduurilor de pesticide din lapte și produse derivate din lapte

Laptele este o matrice biologică complexă și constituenții săi, pe lângă apă sunt substanțe organice cu masă moleculară mare (proteine, lipide, glucide etc.) care interferează invariabil cu extracția și cuantificarea reziduurilor de pesticide.

Metoda optimizată propusă de noi pentru monitorizarea prezenței celor 30 de pesticide, din lapte și produse derivate din lapte, este fiabilă, cu liniaritate, sensibilitate, selectivitate, precizie și acuratețe ridicate.

Detecția și cuantificarea reziduurilor de pesticide din elemente de mediu − apă, sol

O altă problemă de interes major, privind atât calitatea produselor cât și în contextul siguranței alimentare, îl reprezintă prezența pesticidelor în probele de mediu (apă, sol, vegetație), care ulterior, urmând circuitul natural ar putea ajunge în legumele, fructele, laptele și produsele lactate de consum.

Solul este o matrice complexă și eterogenă cu o structură poroasă care conține atât componente anorganice (un procent variabil de nisip, nămol și argilă), cât și componente organice naturale compuse în principal din substanțe humice, lipide, carbohidrați, lignină, flavonoide, pigmenți, rășini și acizi fulvici. Acești compuși se caracterizează prin structura chimică diversă și proprietățile fizico-chimice, care provoacă multe probleme analitice. Prin urmare, analiza pesticidelor la concentrații scăzute în aceste probe este o sarcină foarte dificilă și provocatoare.

Benefits

√ INCDTIM oferă servicii CDI bazate pe analize complete, rapide, precise și de calitate ale reziduurilor de pesticide din matrici complexe

√ Metoda QuEChERS are multe avantaje față de metodele tradiționale de extracție:factori de recuperare ridicați, aplicabilitate la o gamă largă de pesticide cu polarități și volatilități diferite − inclusiv pentru analiții dificili

√ Cantitatea de solvenți și deșeuri este foarte mică și nu se folosesc solvenți toxici

Fișa expertiză
Download pdf format
Costuri estimative

Costul unei determinări este de 350 lei (fără TVA)/probă şi include:

√ timpul de utilizare a aparatului

√ manopera, care include cheltuielile de personal și pe cele indirecte asociate cu operațiunile de preparare a probelor, analiza și interpretarea rezultatelor, elaborarea raportului de analiză/cercetare

Contact

(+4)0264-584037, int 131

(+4)0264-420042

(+4) 0264 58 40 37, int. 156

(+4)0264-420042

en_USEnglish