Centrul de Informare Tehnologică al INCDTIM | Comunicat de presă încheiere proiect
17885
post-template-default,single,single-post,postid-17885,single-format-standard,translatepress-ro_RO,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Comunicat de presă încheiere proiect

Comunicat de presă încheiere proiect

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare (INCDTIM) Cluj-Napoca anunţă finalizarea proiectului cu titlul: CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI DE CUNOŞTINŢE A INCDTIM CLUJ ÎN DOMENIUL BIOECONOMIEI (TTC-ITIM).

Obiectivul general al proiectului TTC-ITIM a fost valorificarea rezultatelor cercetării și cunoștințelor cu caracter aplicativ din INCDTIM prin acțiuni specifice de transfer tehnologic către mediul privat.

Principalii beneficiari au fost 12 companii private împreună cu care INCDTIM a încheiat relații contractuale pe durata derulării proiectului. Companiile au beneficiat direct de rezultatele și expertiza CDI oferită de institut, contractele derulate conducând la produse și servicii noi sau îmbunătățite (http://www.itim-cj.ro/poc/ttc).

Proiectul TTC-ITIM (cod SMIS 105533, cod competiţie POC-A1-A1.2.3-G-2015) a fost cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnerships), în baza contractului de finanțare nr. 18/01.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar pentru Cercetare, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POC.

Valoarea totală a proiectului a fost de 15.530.000 lei, din care 13.500.000 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă: 11.302.200 lei contribuţia Uniunii Europene prin FEDR şi 2.197.800 lei contribuţia Guvernului României prin bugetul naţional.

Proiectul s-a implementat la INCDTIM Cluj-Napoca, Str. Donat 67-103, pe o perioadă de 60 de luni, începând cu data de 01.09.2016.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact: Dr. Claudiu Filip, Director proiect TTC-ITIM
INCDTIM, Str. Donat 67-103, 400293 Cluj-Napoca, Tel. 0264 584 037
E-mail: claudiu.filip@itim-cj.ro, http://www.itim-cj.ro/poc/ttc

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.ro_RORomână